• Optimal kapitalstruktur basert på strukturelle kredittrisikomodeller 

   Aven, Filip; Monsen, Terje (Rapport, Research report, 2006-08)
   I denne rapporten finner vi optimal kapitalstruktur og yield spread basert på strukturelle kredittrisikomodeller. Først utleder vi en benchmarkmodell med Leland (1994) som utgangspunkt, hvor vi tar hensyn til skattefordeler ...
  • Optimal kapitalstruktur basert på strukturelle kredittrisikomodeller 

   Aven, Filip; Monsen, Terje (Master thesis, 2006)
   I denne masteroppgaven finner vi optimal kapitalstruktur og yield spread basert på strukturelle kredittrisikomodeller. Først utleder vi en benchmarkmodell med Leland (1994)som utgangspunkt, hvor vi tar hensyn til ...