• Entreprenørens dilemmaer : gode idéer uten finansiering 

   Langgård, Mats Vormeland; Mostad, Fredrik Døhl (Rapport;2015:20, Research report, 2015-12)
   Equity crowdfunding har raskt etablert seg som en stadig viktigere del av det internasjonale markedet for finansiering av oppstartselskaper. I Norge er imidlertid fenomenet i svært liten grad utbredt. Det foreligger begrenset ...
  • Entreprenørens dilemmaer : gode idéer uten finansiering 

   Langgård, Mats Vormeland; Mostad, Fredrik Døhl (Master thesis, 2015)
   Denne utredningen er gjennomført som en avsluttende del av Siviløkonomutdannelsen ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor hovedprofilene finansiell økonomi, og strategi ...