• Hedgefond: en fornuftig investering? 

      Muis, Rene Osaland (Master thesis, 2007)
      Hedgefond er ”privat organiserte, lite regulerte og profesjonelt styrte kapitalplasseringer som ikke er lett tilgjengelig for publikum”(Lhabitant, 2004). I denne oppgaven tar jeg for meg hedgefond som investeringsalternativ. ...