• Verdsettelse av Nortura SA 

      Myking, Jakob; Narum, Johannes (Master thesis, 2018)
      Denne masterutredningen er en verdivurdering av egenkapitalen i slakte- og videreforedlingsforetaket Nortura SA (Nortura). Nortura er et samvirkeforetak og er følgelig ikke børsnotert. Norturas egenkapital er gjennom ...