• Opplevelsesnæringene i Vestlandsbygdene : betingelser, strategier og muligheter 

      Rusten, Grete; Pettersen, Inger Beate; Nødland, Svein Inge; Farsund, Arild Aurvåg; Hauge, Jarleiv; Aall, Carlo; Brandshaug, Ståle; Yttredal, Else Ragni (Rapport, Research report, 2006)
      Mennesker i vår tid søker livskvalitet, velvære og opplevelser, knyttet til områder som arkitektur, design, mote, film/foto, litteratur, ulike kunstarter, natur, friluftsliv og reiseliv. En studie utført av SNF i samarbeid ...