• Telepolitikk i Europa 

      Hagen, Kåre Petter; Nafstad, Ola (Rapport, Research report, 2003-08)
      Denne rapporten består av to deler. Den første delen er skrevet av professor Kåre P. Hagen ved Norges Handelshøyskole. Hagen viser at et av de viktigste dilemmaene man står overfor i telepolitikken er hensynet til på kort ...