• Bruk av sosiale medier i rekruttering : en empirisk studie 

      Nazir, Samina (Master thesis, 2012)
      Denne masterutredningen tar for seg hvordan sosiale medier kan benyttes til rekruttering av medarbeidere i norske bedrifter. Man ser en voksende trend for dette utenfor Norges grenser. Undersøkelser viser at mye tyder på ...