• Regnskapsføring av pensjoner : innføring av IAS 19 

      Nesslin, Truls (Master thesis, 2006)
      Utredningen tar for seg regnskapsføring av pensjoner for norske børsnoterte selskaper. I den første delen gis det en gjennomgang av dagens situasjon, med presentasjon av folketrygden og introduksjon til ytelses- og ...