• Emerging markets : økonomisk vekst, aksjeavkastning og optimal allokering 

      Bakkehaugen, Yvonne; Nilsen, Dan-Erik (Master thesis, 2006)
      Denne masterutredningen er skrevet med formål om å analysere emerging markets i en global diversifiseringskontekst. Gjennom vår analyse har vi forsøkt å kartlegge optimal allokering i en portefølje bestående av verdensmarkedet ...