• Agglomeration, tax competition and local public goods supply 

   Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D. (Working paper, Working paper, 2000-09)
   The purpose of this paper is to develop a framework for analysing local public goods supply and tax competition between jurisdictions in a context where there are gains from geographic agglomeration and where labour is ...
  • Agglomeration, tax competition and local public goods supply 

   Norman, Eva Benedicte Danielsen; Norman, Victor D. (Discussion paper, Working paper, 2010-07)
   In this paper we develop a framework for studying tax competition and local public goods supply in a setting where real and fiscal externalities interact with local democracy. We use the framework (a) to analyse if there ...
  • Ett Nordfjord? : virkninger for arbeidsmarkeder og verdiskapning av E39 gjennom Nordfjord 

   Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D. (Rapport;2013:6, Research report, 2013-09)
   Formålet med denne rapporten er å drøfte og tallfeste arbeidsmarkedsvirkningene av ferjefri veiløsning i indre og ytre Nordfjord. Hovedanalysen legger til grunn at man velger midtre trasé – altså bro til erstatning for ...
  • Globetrotterne : norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2007-04)
   Denne rapporten belyser hvordan globaliseringen vil påvirke norsk næringsstruktur og utenrikshandel de neste 50 årene. Globalisering fører til at Norge vil stå overfor en helt ny utenriksøkonomi. De vestlige lands handel ...
  • De gode hjelperne - virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2006-10)
   Rapporten belyser hvordan den økonomiske utviklingen i Kina og India vil påvirke norsk økonomi de neste 50 årene – hva den betyr for konkurranseutsatt virksomhet, hvordan næringsstrukturen vil endres, hvor store gevinster ...
  • Industrial clusters : equilibrium, welfare, and policy 

   Norman, Victor D.; Venables, Anthony J. (Discussion paper, Working paper, 2001-08)
   This paper studies the size and number of industrial clusters that will arise in a multi-country world in which one sector has a propensity to cluster because of increasing returns to scale. It compares the equilibrium ...
  • Kapitalstruktur i norsknoterte oljeserviceselskaper : en empirisk studie av påvirkningsfaktorer i perioden 2000-2015 

   Bjørheim, Sigmund Steensen; Haugen, Martin Lie (Master thesis, 2016)
   Målet med denne masterutredningen er å gi innsikt i underliggende faktorer for kapitalstruktur i norsknoterte oljeserviceselskaper. Utredningen etterstreber å gi et helhetlig bilde av selskapenes finansieringsatferd ved å ...
  • Lokalisering av næringsvirksomhet 

   Norman, Victor D. (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-09)
   Omlokalisering av virksomhet og utvikling mot en ny europeisk økonomisk geografi har større betydning for Norge enn for mange andre europeiske land. Grunnen er at vi i løpet av de neste tiårene må utvikle ny, konkurranseutsatt ...
  • Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen : holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Heum, Per; Hagen, Kåre Petter; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Rapport;2015:12, Research report, 2015-10)
   Når store samferdselsprosjekter diskuteres, fremholdes det ofte at de vil gi samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt verdiskapning. Også på faglig hold er det bred enighet om at store samferdselsprosjekter kan ha slike ...
  • Tørrskodd Vestland. Arbeidsmarkedsvirkninger av ferjefritt samband Bergen-Stavanger 

   Heum, Per; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Arbeidsnotat;33/12, Working paper, 2012-10)
   I denne rapporten drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvestlandet av ferjefritt stamveiforbindelse mellom Stavanger og Bergen. Analysen er et supplement til «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalyser. ...