• Verdsettelse : en studie av Norsk Hydro 

      Nytveit, Trond Stian (Master thesis, 2007)
      Jeg har i denne studien verdsatt egenkapitalen til Norsk Hydro ASA per 1 januar 2007, slik selskapet vil fremstå etter fisjoneringen av olje- og gass divisjonen. For å beregne dette verdiestimatet har jeg benyttet meg ...