• Big Bath Accounting og revisjonskvalitet i Norge: En empirisk studie 

      Osvold, Martin Fosse; Hyllestad, Sander Borsholm (Master thesis, 2022)
      Denne masteravhandlingen studerer utbredelsen av regnskapsmessige tilpasninger i forbindelse med skifte av daglig leder i norske aksje- og allmennaksjeselskaper. Fokuset ligger på en spesifikk form for regnskapsmessige ...