• Konkurransen mellom norske internettleverandørar 

      Osvoll, Trygve Munkebye (Rapport, Research report, 2000-11)
      Denne rapporten omhandlar konkurransen mellom internettleverandørane på den norske marknaden frå om lag 1997 til våren 2000. Hovudformålet har vore å analysere kva effektar ulike innelåsingsstrategiar har på konkurransen ...