• Optimal innsideteori og hjemmefavorisering på det norske aksjemarkedet 

      Syrstad, Olav; Owren, Anders (Master thesis, 2007)
      I denne oppgaven ser vi nærmere på hjemmefavorisering på aksjemarkedet. Vi forsøker i første del å gjennomgå noen av de viktigste forklaringene på den observerte hjemmefavoriseringen med utgangspunkt i tradisjonell ...