• Økonomiske aspekter ved Haukelibanen 

      Pettersen, Eivind Sandvold (Master thesis, 2008)
      Utgangspunktet for oppgaven er dagens situasjon med hensyn til transportbehov og -tilbud. Ved å analysere et høyhastighetsprosjekt mellom Oslo og Bergen ønsker jeg å belyse de ulike konsekvensene en slik satsing på ...