• Realopsjoner : verdsettelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

      Pettersen, Morten Furholm (Rapport, Research report, 2005-07)
      Teknologi refererer seg til hvordan en organisasjon omdanner ressurser til ferdige produkter og tjenester. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en fellesbetegnelse for datateknologiske og kommunikasjonsteknologiske ...