• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

      Solberg, Ina Adele; Røed, Kristine (Master thesis, 2015)
      Formålet med denne masterutredningen er å benytte fundamental verdsettelse for å estimere verdien på egenkapitalen til TOMRA Systems ASA, heretter kalt TOMRA. Dette verdiestimatet skal sammenlignes med markedsverdien på ...