• Effektivitetsanalyse av norske børsnoterte sparebanker 2005-2009 

      Røsseland, Aina (Master thesis, 2010)
      Denne utredningen analyserer effektiviteten til norske børsnoterte sparebanker i perioden 2005-2009. Effektivitetsanalysen vart gjennomført ved en Data Envelopment Analysismodell. Et av formålene med utredningen har vært ...