• Fundamental verdsettelse av XXL ASA 

      Røysland, Truls L.; Osmundsen, Petter (Master thesis, 2015)
      Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av XXL ASA, med den hensikt å komme med et verdiestimat på egenkapitalen til XXL. Verdivurderingen vil i all hovedsak bli foretatt med en inntjeningsbasert verdsettelsesmetode, ...