• Erstatningsansvarsfordeling : revisor vs. styret 

      Reisvaag, Rebekka (Master thesis, 2008)
      Utredningen har tatt sikte på å finne årsaken til hvorfor det 11 år etter ny Aksjelov nærmest ikke finnes rettskraftige dommer om styreansvar i Norge. Ettersom det har vært revisor som har blitt sittende med ansvaret i den ...