• Fastrentelån : alltid ulønnsomt? 

      Ness, Lars Ole Brinch; Risa, Tom (Master thesis, 2012)
      En kan rett som det er lese i media om at man nå burde binde renten. I denne oppgaven ønsker vi å undersøke om det historisk faktisk har vært lønnsomt å binde renten med bankenes egne renter. I tillegg ville vi se på om ...