• Austevoll Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Rykkje, Kristian; Haga, Halvard Johansen (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne masterutredningen er å estimere egenkapitalverdien med tilhørende aksjeverdi per 31.12.2018 for Austevoll Seafood ASA. Vi har benyttet oss av en fundamental verdivurderingsteknikk som hovedteknikk, ...