• Prising av boliger En studie av prisingsstrategier blant bolig entreprenører 

      Sætremyr, Bjørn Ivar Bergh; Rossland, Kristian Sjøen (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne utredningen var å undersøke hvordan boligbyggere går frem for å prise sine boligbyggeprosjekter, og hvorvidt det finnes forskjeller mellom metodene som ulike aktører anvender. For å kunne besvare ...