• Verdsettelse av Algeta ASA : ved bruk av DCF-metoden og realopsjonsteori 

      Sørensen, Stian Juel Bøe; Solem, Thomas (Master thesis, 2013)
      Denne masteravhandlingen verdsetter det norske selskapet Algeta ASA både ved å benytte tradisjonelle kontantstrøm-analyser og realopsjonsteori. Bruk av realopsjonsteori gir i forhold til tradisjonelle kontantstrøm-analyser ...