• NorgesGruppen ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Nyberg, Ariane Solbakken; Sandblost, Kristin Elisabeth Thue (Master thesis, 2019)
      Masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av NorgesGruppen. Formålet med utredningen er å estimere egenkapitalverdien per 31.12.2018. Utgangspunktet er fundamental verdsettelsesmetode. Som ...