• Kartlegging av frynsegoder i Norge 

      Sandvik, Erik Køber; Jørgensen, David (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masterutredningen er å undersøke hvordan frynsegoder blir brukt i Norge. Vår problemstilling er kartlegging av frynsegoder i Norge, og vi har brukt fire tilleggsspørsmål for å gi videre klarhet i hvilke ...