• Importvernets påvirkning på konkurransen i dagligvarebransjen 

      Sandvik, Stine; Øksnes, Fredrik (Master thesis, 2015)
      Importvernets formål er å sikre norsk landbruksproduksjon. Det norske importvernet omfatter blant annet kvoteregulering og tollavgifter, som skal verne de norske råvareprodusentene. I det norske dagligvaremarkedet har ...