• Analyse av framtidig kraftsituasjon i Hordaland 

   Singh, Balbir; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-06)
   Utredningen fokuserer på utfordringene for kraftsituasjonen i en noe utvidet Hordalandsregion frem mot 2020. Funksjonelt sett omfattes de tre delregionene: BKK-området, Indre Hardanger og Sunnhordland og Nord-Rogaland. ...
  • Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap 

   Andersen, Christian; Singh, Balbir; Storebø, Inger Øydis (Rapport, Research report, 2001-06)
   I denne rapporten ser vi nærmare på kva faktorar som skal leggjast vekt på ved utarbeiding av effektivitetsfaktoren. Ei teoretisk utleiing viser at inntektsvekst i regulert sektor skal avgrense seg til prisveksten i økonomien ...
  • Brukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkning 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Singh, Balbir (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning ...
  • Climate change, poverty and food security : the role of the small-scale fisheries sector 

   Singh, Balbir; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper, 2005-12)
   Coastal small scale fisheries and communities in the developing countries are vulnerable to global climate change. The consequences occur directly due to the impact of rising temperatures on movement of fish resources and ...
  • Energisertifikater og energisikkerhet i et markedsbasert kraftsystem 

   Singh, Balbir; Nese, Gjermund (Rapport, Research report, 2003-12)
   Problemstillingen rundt energisikkerhet synes å bli mer og mer aktuell. I Norge har ressurssituasjonen i det norske kraftmarkedet vinteren 2002/2003 i stor grad bidratt til å aktualisere problemet. Mye tyder på at det frie ...
  • Organisering av sentral- og regionalnett 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2002-05)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Statnett SF, som en del av et samarbeidsprosjekt mellom SNF og Statnett. Utgangspunktet for rapporten er den stadig sterkere integrasjonen en ser blant aktørene i den norske elektrisite ...
  • Organisering av transmisjonsfunksjonen 

   Sannarnes, Jan Gaute; Singh, Balbir (Rapport, Research report, 2001-06)
   Problemstillinger omkring organisering av transmisjonsnett i et markeds-basert kraftsystem er på den internasjonale dagsorden. Dette notatet tar for seg den debatten som har pågått rundt oppsplitting av transmisjonsfunksjonen ...
  • Ownership relations and cooperation in the Norwegian power market 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2006-06)
   This study establishes an updated data set that documents the status with respect to distribution of ownership of generation capacity, and identifies the main forms of cooperation and information exchange among the power ...
  • Samkjøringsmodellen : en oversikt med vekt på økonomisk tolkning 

   Førsund, Finn R.; Mo, Birger; Singh, Balbir; Wolfgang, Ove (Rapport, Research report, 2005-03)
   Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av Samkjøringsmodellen, som benyttes til simulering av drifts- og investeringsbeslutninger i kraftmarkedet. Det gis først en generell beskrivelse av sentrale trekk og ...
  • Security of supply in competitive electricity markets : the Nordic power market 

   Singh, Balbir (Working paper, Working paper, 2004)
   It is well known that in the absence of a complete set of markets or under conditions of monopoly and imperfect competition, optimal provision of quality can not be taken for granted. Market set in the restructured electricity ...
  • Wind power, network congestion and hydro resource utilisation in the Norwegian power market 

   Førsund, Finn R.; Singh, Balbir; Jensen, Trond; Larsen, Cato (Working paper, Working paper, 2007-11)
   Capacity constraints in electricity networks can have important impacts on utilisation of new renewable energy capacity and incumbent generation resources. Neglect of such impacts in development of renewable energy resources ...