• Electricity production in a hydro system with a reservoir constraint 

   Mathiesen, Lars; Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (2011:03, Working paper, 2011-02)
   The purpose of this article is to analyze how market power may affect the allocation of production between seasons (summer and winter) in a hydro power system with reservoir constraints and inflow uncertainty. We find that ...
  • Market power and storage in electricity markets 

   Skaar, Jostein (Doctoral thesis, 2004)
  • Policy measures and storage in a hydropower system 

   Skaar, Jostein (Discussion paper, Working paper, 2004-02)
   In this paper we discuss how three different public policy measures affect water storage controlled by hydropower producing firms. In particular we discuss measures to promote competition, increase transmission capacity ...
  • Regulering av klimagassutslipp ved en deregulering av elektrisitetsmarkedene i Europa 

   Hatlebakk, Magnus; Hope, Einar; Skaar, Jostein (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Forprosjektet tar opp noen problemstillinger knyttet til samspillet mellom elektrisitetsmarkeder og et kvotemarked for CO2 utslipp i Europa. I arbeidsnotatet redegjøres det for teorien for regulering ved bruk av kvotemarkeder ...
  • Supply function equilibria in a hydropower market 

   Skaar, Jostein (Working paper, Working paper, 2003-08)
   The purpose of this working paper is to study the implications of market power in a hydropower based electricity market within the framework of the Supply Function Equilibria (SFE) model. We start by developing the standard ...
  • Temporary bottlenecks, hydropower and acquisitions 

   Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (Discussion paper, Working paper, 2004-11)
   The purpose of this article is to study the effects of an acquisition in a hydro power system with temporary bottlenecks. We apply a model with four markets: two regions and two time periods. It is shown that an acquisition ...
  • Temporary bottlenecks, hydropower and acquisitions in networks 

   Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (Working paper, Working paper, 2003-01)
   The purpose of this article is to study the effects of an acquisition in an energy system dominated by hydropower and with temporary bottlenecks. We apply a model with four markets: two regions and two time periods. It is ...
  • Temporære flaskehalser og oppkjøp i norsk kraftforsyning 

   Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   I dette notatet drøfter vi hvordan et oppkjøp vil påvirke prissettingen i et vannkraftsystem der produsentene må fordele sin produksjon over to perioder og det forekommer temporære flaskehalser. Vi viser at i en slik ...
  • Temporære flaskehalser og oppkjøp i norsk kraftforsyning : et svar til von der Fehrs kommentarer 

   Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   I Skaar og Sørgard (2002) konkluderte vi med at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et oppkjøp i et vannbasert kraftsystem er tvetydig i en situasjon med temporære flaskehalser og gitt total produksjon. von der Fehr ...
  • Water with power : market power and supply shortage in dry years 

   Mathiesen, Lars; Skaar, Jostein; Sørgard, Lars (Discussion paper, Working paper, 2003-12)
   The purpose of this paper is to analyse how market power may affect the allocation of production between seasons (summer and winter) in a hydro power system with reservoirs and where inflow in winter is uncertain. We find ...