• Sammenligning av pensjonsutgifter og pensjonstilskudd til private barnehager 

      Skarsten-Torvanger, Andreas; Christiansen, Egil Magnus (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven har hatt som formål å se nærmere på tilskuddsordningen for pensjonstilskudd til private barnehager, i Norge. Problemstillingen undersøkte sammenhengen mellom mottatt pensjonstilskudd fra kommunene, og ...