• Paywalls and the demand for online news 

   Skjeret, Frode; Steen, Frode; Wyndham, Timothy G.A (DP SAM;07/2019, Working paper, 2019-03)
   The digitisation of society has posed a challenge to news outlets. Seeking advertising revenues and facing competition for the attention of their readers, many news outlets entered the digital era with unrestricted access ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets innsats innen fiskehelse 

   Skjeret, Frode; Hagen, Kåre Petter; Nøstbakken, Linda (Rapport;2016:5, Research report, 2016-09)
   Denne rapporten dokumenterer SNFs arbeid med gjennomføringen av en samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets arbeid opp mot fiskehelse i oppdrettsnæringen. Prosjektet har gjort anslag på den samfunnsøkonomiske ...
  • TV-markedet : private versus offentlige aktører 

   Garcia-Pires, Armando; Skjeret, Frode; Sørgard, Lars (Rapport;2014:12, Research report, 2014-10)
   I denne rapporten drøftes samspillet mellom offentlige og private kringkastere i TV-markedet. Når en sammenligner den norske allmennkringkasteren NRK med tilsvarende allmennkringkastere i andre land det er naturlig å ...
  • Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Nøstbakken, Linda; Skjeret, Frode (Rapport;2015:4, Research report, 2015-05)
   Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS har fått i oppdrag av Skatteetaten og Fiskeridirektoratet å undersøke utbreiinga og omfanget av under- og feilrapportering av fangstar i fiskeria og under- og feilrapporteringa ...
  • Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 

   Heum, Per; Bjorvatn, Afsaneh; Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Skjeret, Frode (Rapport;2014:2, Research report, 2014-03)
   Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk analyse av å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022. Analysen er gjennomført som en del av arbeidet med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for Regjeringen når det skal tas stilling ...