• Buss og anbud i Bergen : utfordringer og anbefalinger 

      Skreien, Øystein (Master thesis, 2006)
      Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til introduksjon av anbudskonkurranse for lokal rutebiltransport i Bergen Kommune. Den gir en presentasjon av aktuell regulering og konkurransen i næringen. Hovedemnene som ...