• Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002 

   Døving, Erik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-05)
   Dette notatet er andre underveisrapport fra evalueringen av Kompetanse-utviklings-programmet (KUP). Bedømt ut fra sine målsetninger, innsatsområder, prioriteringer og vilkår for prosjektstøtte er KUP et initiativ som tar ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Teige, Berit; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2004 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-08)
   Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som formål å (i) bidra til å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 

   Døving, Erik; Folkenborg, Kari; Jakobsen, Stig-Erik; Skule, Sveinung (Rapport, Research report, 2003-04)
   Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket har som hovedformål å bidra til nyskaping og videreutvikling av markedet for etter- og videreutdanning i landbruket, slik at kompetansenivået hos næringsutøveren innen primærlandbruk ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vurdering 

   Døving, Erik; Johansen, Lars-Henrik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-07)
   Notatet gir en oversikt over og foreløpig vurdering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Hensikten med evalueringen er å undersøke om programmet gir resultater i samsvar med programmets intensjoner, samt å vurdere om ...