• Regnskap i hjelpeorganisasjoner : en teoretisk og empirisk studie 

      Solbakken, Kristine Blomseth (Master thesis, 2007)
      I denne utredningen tar jeg for meg regnskap i hjelpeorganisasjoner. Regnskapsreglene som gjelder for denne typen organisasjoner finnes i en ny foreløpig standard fra Norsk RegnskapsStiftelse; NRS F God regnskapsskikk ...