• Pensjonsreformen : hvor rettferdig er pensjonsfordelingen i Norge? 

      Sollid, Siri Skjelle (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven studerer jeg fordelingen av pensjon fra folketrygden i Norge i et aktuarisk og et egalitært rettferdighetsperspektiv. Levealdersjustering i den moderniserte folketrygden skal ta hensyn til aldringen av den ...