• Verdivurdering av Lerøy Seafood Group ASA 

      Sortland, Morten Falch (Master thesis, 2014)
      Min selvstendige oppgave er, som nevnt, en verdivurdering av Lerøy. Jeg begynner med en introduksjon av bransjen og selskapet i kapittel 1, før jeg introduserer verdsettelsesmodeller i kapittel 2. Kapittel 3 er forbeholdt ...