• Utflagging av eierskap i næringsklynger : Ålesundsregionen som case 

      Hansen, Emma-Marie; Stange, Kristine Valen (Master thesis, 2019)
      De siste årene har man sett en økning i antall lokalt eide selskaper i Ålesundsregionen som har flagget ut eierskapet til utenlandske og eksterne norske aktører. Denne utviklingen finner man også i den maritime klyngen, ...