• Sammenheng mellom bruk av rentesikring og selskapskarakteristika 

      Nyhammer, Kjetil; Stenbakk, Jørgen (Master thesis, 2011)
      Vi har utført en empirisk analyse av sammenhengen mellom visse selskapskarakteristika og bruk av rentesikring. Vårt utvalg har bestått av ikke-finansielle selskap notert på Oslo Børs med en markedsverdi på over NOK 1.4 ...