• En analyse av lokal sårbarhet og kommunal beredskap på steder med kraftkrevende industri 

   Jakobsen, Stig-Erik; Pettersen, Inger Beate; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2007-02)
   Formålet med denne rapporten er å gi et innblikk i sårbarheten til kommuner med kraftkrevende industri og å avdekke hvilken lokal beredskap disse kommunene har utviklet for å kunne takle omstillingsutfordringene. Rapporten ...
  • Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007) 

   Jakobsen, Stig-Erik; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2007-10)
   SNF har fått i oppdrag av Norges forskningsråd å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Kompetansemegling. Hovedmålsetningen for dette programmet har vært "å fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter ...
  • Hordaland på nett - en analyse av kommunenes websider 

   Stensheim, Ingvill; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-12)
   Denne studien er en analyse av hjemmesidene til kommunene i Hordaland i 2006, og en oppfølger av en tilsvarende analyse som vi utførte for Hordaland fylkeskommune i 2003. Formålet med studien var i 2003 å få økt oppmerksomhet ...
  • Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda 

   Andersen, Christian; Rusten, Grete; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2006-10)
   Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda. Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.