• Verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA 

      Sveen, Alf Rune (Master thesis, 2007)
      I denne utredningen har jeg foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA per 31.12.2006 med utgangspunkt i ekstern informasjon. Utredningen starter med å presentere selskapet og bransjen. ...