• Garantikonto : lavrisiko sparing i bank eller forsikring 

      Tokheim, Vegard Rødseth (Master thesis, 2013)
      Utredningen har forsøkt å finne et optimalt sparealternativ for spareaktører innen lavrisikosegmentet. En sammenligning av kapitalforsikringsproduktet Garantikonto mot høyrentekonto har gitt funn som kan ha betydning for ...