• Fundamental verdsettelse : en empirisk studie av Fjord Seafood 

      Torseth, Heidi (Master thesis, 2006)
      I denne utredningen har jeg gjennomført en fundamental verdsettelse av Fjord Seafood. Jeg har kun benyttet offentlig tilgjengelig informasjon. Grunnlaget for verdsettelsen er det rapporterte finansregnskapet, og utredningen ...