• Fjord1 ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering 

      Totland, Susanne; Lothe, Guro (Master thesis, 2017)
      I denne oppgåva vert det gjennomført ein strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av Fjord1 ASA, heretter omtalt som Fjord1, der hovudformålet er å estimera ein verdi på eigenkapitalen til selskapet per 31.12.2016 ...