• Marine Harvest ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Reinskou, Knut Olav Five; Trannum, Dag Inge (Master thesis, 2016)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å estimere markedsverdien av egenkapitalen til oppdrettsselskapet Marine Harvest per 20. juni 2016. Vi har derfor gjennomført en fundamental verdivurdering av selskapet, sammensatt ...