• Ringvirkninger fra samferdselsinvesteringer 

      Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Tveter, Eivind (Rapport;2014:11, Research report, 2014-12)
      Denne rapporten drøfter mernytte i form av økt produktivitet som følge av transportinvesteringer som bidrar til økt lokal konkurranse og større og tettere arbeidsmarkeder. Rapporten tar utgangspunkt i utenlandske studier ...