• Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Teige, Berit; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2004 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-08)
   Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som formål å (i) bidra til å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Lund, Monica (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-09)
   Dette notatet er femte underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Programmets satset i 2003 på spredning og institusjonalisering, og fikk i 2005 i oppdrag å gjennomføre prøveprosjekter for ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...