• Kunnskapsintensitet : innhold og måling 

      Vinje, Ann Kristin Næverdal (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne masterutredningen har vært å operasjonalisere ”kunnskapsintensitet” på en bedre måte. For å gjøre dette har jeg tatt utgangspunkt i teori og empiri om kunnskapsintensitet. I første del av oppgaven ...