• Verdivurdering av fiskekonsesjonar : teori og empiri 

      Torvanger, Kenneth; Vinsrygg, Jostein (Master thesis, 2008)
      I denne oppgåva har vi sett på verdivurdering av konsesjonar, nærare bestemt fiskerettar i ringnotflåten. Føremålet har vore å sjå nærare på utviklinga i konsesjonsprisar i fiskerinæringa dei siste åra. Problemstillinga ...