• Statsgjeldskriser : en sammenligning av Irland og Hellas 

      Wifstad, Kristina (Master thesis, 2012-06)
      Denne utredningen er en beskrivende analyse av gjeldssituasjonen i Irland og Hellas som med utgangspunkt i tidligere studier, og relevante nøkkeltall forsøker å forklare årsakene og utviklingen av statsgjeldskrisen i de ...