• BIT20 Ensemble : en casestudie av endringsbehov og intern mobilisering 

      Bøckmann, Fredrik; Wiig, Nicolay Jansen (Master thesis, 2013)
      Denne masterutredningen studerer problemstillinger relatert til organisatoriske endringer, og hvordan disse forløper seg i ulike livssykluser. Videre behandler vi betydningen av en felles forståelse for endringsbehov, ...